Make your own free website on Tripod.com

Ang Gloria ni GMA: Isang Paglalahad sa Matagumpay na Kampanya ng K4 Sa Halalang 2004

 

KABANATA 1 - ANG UNANG TATLONG TAON -

Jose Angelito Angeles

KABANATA 2 - ANG PAGBUBUO NG MATATAG NA KOALISYON

-Webster Laurenana; Nancy Aehnoh Cortez

KABANATA 3 - ON THE CAMPAIGN TRAIL

-Jose Angelito Angeles; Gretzhel Saligbon

KABANATA 4 - HAMON AT TUGON

-Michael Charleston Chua

MGA SANGGUNIAN

APENDISE

Personal na Pahina ni Jose Angelito Pantaleon Angeles

Inapdeyt 24 ng Setyembre 2006